خط فارسی در شبیه‌ساز پایانه

از ویکی فارسی اوبونتو
(تغییرمسیر از Persian in Terminal)
پرش به: ناوبری، جستجو

از گذشته نوشتن متون فارسی یا به طور کلی زبان‌های راست به چپ در پایانه با دشواری‌هایی روبه رو بود. اکنون با افزوده شدن پشتیبانی از متون دو جهته به کتابخانهٔ libvte می‌توانید در شبیه‌سازهای پایانهٔ گنوم و Xfce4-terminal فارسی را مانند انگلیسی بنویسید.

متن دوجهته

میانبرهای زیر را به پوسته بیفزایید.


alias implicit='printf "\e[8h"'
alias explicit='printf "\e[8l"'


alias ltr='printf "\e[1 k"'
alias rtl='printf "\e[2 k"'

# alias defaultdir='printf "\e[ k"' # currently the same as ltr

alias   autodir='printf "\e[?2501h"'
alias noautodir='printf "\e[?2501l"'

alias   boxmirror='printf "\e[?2500h"'
alias noboxmirror='printf "\e[?2500l"'

alias   kbdswap='printf "\e[?1243h"'
alias nokbdswap='printf "\e[?1243l"'

با استفاده از میانبر autodir انتخاب جهت خودکار متن را در پوستهٔ جاری فعال کنید.

اکنون جهت نوشته به درستی در شبیه‌ساز پایانه نشان داده می‌شود.


autodir
echo این یک نوشته فارسی است

همچنین می‌توانید این میانبر را به bashrc خود بیفزایید تا Bash به صورت خودکار در این حالت اجرا شود.


نکته: برنامهٔ tmux از این ویژگی پشتیبانی نمی‌کند. باید پیش از ساخت نشست در tmux این میانبر را در پوسته اجرا کنید.

ویم

نمایی از نوشتهٔ دوجهته در ویرایشگر ویم

با این‌ تنظیم ویم هم از متن دو جهته پشتیبانی خواهد کرد.

:set termbidi
debconf

نمایی از درهم ریختگی متن فارسی در debconf

ابزار debconf که برای مدیریت پیکربندی‌های بسته‌ها در دبیان استفاده می‌شود، به صورت پیش‌گزیده از Dialog استفاده کرده که در دبیان و اوبونتو به whiptail اشاره دارد. از آن‌جا که whiptail در دبیان برای نشان دادن متن راست به چپ در رسانهٔ نصب، وصله شده، در شبیه‌سازهای پایانه مبتنی بر VTE مثل کنسول یا پایانهٔ گنوم، به مشکل خورده و متن فارسی را درهم ریخته نشان می‌دهد.نمایی از رابط GTK برای debconf

برای رفع این مشکل می‌توانید با اجرای دستور زیر و گزینش Gnome، از رابط GTK برای مدیریت پیکربندی‌های بسته‌ها استفاده کنید:

sudo dpkg-reconfigure debconf