ارتقا

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو

برای ارتقای اوبونتو، ابتدا مطمئن شوید در برنامهٔ نرم‌افزارها و به روز رسانی‌ها، آگاهی دادن برای نگارش‌های جدید اوبونتو روشن بوده و روی نگارش‌های پایدار تنظیم شده است.

نرم‌افزارها و به‌روز رسانی‌هاسپس به‌روز رسان نرم‌افزارها را اجرا کنید و بسته‌های موجود را به‌روز کنید. در صورت موجود بودن نگارشی جدید برای ارتقا، این برنامه پیشنهاد ارتقا به نگارش جدید را به شما خواهد داد. با زدن دکمهٔ «ارتقا» می‌توانید فرایند ارتقا را شروع کنید.

به‌روز رسان نرم‌افزارهاپیش از هر چیز یادداشت‌های انتشار را خوانده و در صورت موافقت، اقدام به ارتقا به نگارش جدید کنید.

یادداشت‌های انتشاردر این فرایند بسته‌های نرم‌افزاری سوم‌شخص، مانند PPA از کار خواهند افتاد که لازم است پس از ارتقا، با توجه به مخازن موجود، آن‌ها را دوباره پیکربندی کرده و به کار بیندازید.

منابع سوم‌شخصابتدا کانال‌های نرم‌افزاری جدید برپا خواهند شد.

کانال‌های نرم‌افزاریسپس وضعیت بسته‌های جدید برای نصب، بسته‌هایی که دیگر به آن‌ها نیاز نیست برای حذف و بسته‌هایی که قرار است ارتقا یابند، به اطّلاع شما خواهد رسید که در صورت موافقت، می‌توانید ارتقا را آغاز کنید.

وضعیت بسته‌هادر طول فرایند ارتقا، صفحهٔ قفل از کار خواهد افتاد.

صفحهٔ قفلدر گام بعدی، بسته‌های جدید و نگارش‌های جدید بسته‌های موجود گرفته خواهند شد. طول این گام به سرعت اینترنت شما وابسته است.

بارگیری بسته‌هادر ادامه بسته‌های گرفته شده نصب خواهند شد. طول این گام بیش از همه به سرعت افزارهٔ ذخیرهٔ افراز ریشهٔ توزیع وابسته است.

نصب و پیکربندی بسته‌هاممکن است در طول این مرحله، پرسش‌هایی به منظور پیکربندی دقیق‌تر از شما شود که باید با توجه به نیاز خود، به‌آن‌ها پاسخ دهید.

پرسش‌های پیکربندیدر صورتی که برخی پرونده‌های سامانه‌ای را به صورت دستی تغییر داده باشید، در این مرحله از شما در مورد نگه‌داری پروندهٔ موجود یا جایگزینی با پروندهٔ متناظر موجود در نگارش جدید بستهٔ مربوطه از شما پرسیده خواهد شد.

پرونده‌های پیکربندیدر گام بعد، بسته‌های منسوخ به شما نمایش داده خواهند شد که می‌توانید آن‌ها را حذف کنید.

بسته‌های منسوخدر انتها،‌ برای تکمیل ارتقا کافیست که سامانه را دوباره شروع کنید.

شروع دوبارهٔ سامانه


البته اگر میخواهید به صورت متنی ارتقا بدید میتونید از دستور زیر استفاده کنید

$ sudo do-release-upgrade