اطلاعات سامانه

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو

فرمان‌هایی برای به دست آوردن اطّلاعات سامانه


اطّلاعات کلی سخت‌افزارها

# lshw

محدود کردن خروجی

همچنین با استفاده از گزینهٔ c می‌توان بخشی خاص را مشاهده کرد.

کارت گرافیک

# lshw -c display

حافظه

# lshw -c memory
 • صفحهٔ lshw در ویکی فارسی اوبونتو


فهرست کردن دستگاه‌های PCI

# lspci
 • صفحهٔ lspci در ویکی فارسی اوبونتو

اطّلاعات جزئی سامانه

بورد اصلی

$ sudo dmidecode -t 2

پردازنده

$ lscpu


$ cat /proc/cpuinfo
 • صفحهٔ lscpu در ویکی فارسی اوبونتو

دیسک

$ df -h --total

حافظه

$ free -hm
 • صفحهٔ free در ویکی فارسی اوبونتو


$ cat /proc/meminfo


$ sudo dmidecode -t memory

کرنل

$ uname -a
 • صفحهٔ uname در ویکی فارسی اوبونتو

توزیع

چه توزیع شبه‌یونیکسی روی سامانه نصب شده است.

در بیشتر توزیع‌ها


$ lsb_release -a


$ uname -a


$ cat /proc/version


$ cat /etc/os-release


$ cat /etc/issue


$ cat /etc/issue.net

سامانه‌های دبیان‌پایه

$ cat /etc/debian_version

سامانه‌های فدوراپایه(ردهت)

$ cat /etc/redhat-release

اوراکل لینوکس

$ cat /etc/oracle-release 

یونیکس سولاریس

$ cat /etc/release 

فری بی اس دی

$ uname -a 
$ freebsd-version

یونیکس سولاریس

پردازنده

$ psrinfo -pv

حافظه

$ prtconf 

دیسک

$ gdf -h --total

خلاصه‌ای از اطّلاعات سامانه

$ inxi -Fx
 • صفحهٔ inxi در ویکی فارسی اوبونتو

سیاههٔ افزاره‌های بلوکی، میزان مصرف دیسک


$ lsblk -o NAME,FSTYPE,FSSIZE,FSAVAIL,MOUNTPOINT
 • صفحهٔ lsblk در ویکی فارسی اوبونتو

نمودار کلی از وضعیت سامانه و فرایندها


$ htop
 • صفحهٔ htop در ویکی فارسی اوبونتو

میزان مصرف دیسک

$ df -hl


$ ncdu
 • صفحهٔ ncdu در ویکی فارسی اوبونتو

شبکه

اطلاعات شبکه‌ای سامانه

 • آی‌پی سامانه


$ ip a


$ sudo ifconfig -a


$ hostname -I

اطّلاعات رایانه به صورت گرافیکی

$ hardinfo
 • صفحهٔ hardinfo در ویکی فارسی اوبونتو

اطّلاعات کلی رایانه

$ hostnamectl

فیزیکی یا مجازی بودن سامانه در قسمت Chassis مشخص می‌شود.

 • صفحهٔ hostnamectl در ویکی فارسی اوبونتو

گزارش‌های سامانه

گزارش کرنل

dmesg

معمولاً پس از نصب یک سخت‌افزار جدید بررسی می‌شود.

ویژگی‌های سامانه (کاربرد در نماگرفت)

screenfetch

$ screenfetch
 • صفحهٔ screenfetch در ویکی فارسی اوبونتو

neofetch

$ neofetch
 • صفحهٔ neofetch در ویکی فارسی اوبونتو